Konferencia Transfer 2017

Vedecká rada

VEDECKÁ RADA

FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA

V TRENČÍNE

 

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Interní členovia

 

1. Predseda            Cibulka Viliam, doc. Ing. CSc. - dekan FŠT

2. Podpredseda     Lipták Peter, doc. Ing. CSc.

3. Tajomník             Majerík Jozef, Ing. PhD.

 

4. Člen         Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.

5. Člen         Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

6. Člen         Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

7. Člen         Hrubý Vojtěch, Dr.h.c. prof. Ing. CSc.

8. Člen         Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

9. Člen         Bezecný Ján,doc. RNDr. CSc.

10. Člen       Stodola Jiří, prof. Ing. DrSc.

11. Člen       Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

12. Člen       Kianicová Marta, doc. Ing. PhD.

 

Externí členovia

13. Člen      Studený Zbyněk, Ing. Ph.D.

14. Člen      Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

15. Člen      Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

16. Člen      Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

17. Člen      Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

18. Člen      Janíček František, prof. Ing. CSc.

 

Čestní členovia

1. Bielik Vladimír

2. Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

3. Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY FŠT TNUAD V TRENČÍNE

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31