Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
Termín podania prihlášok
ŠTÚDIUM A OAČ

Trenčianska univerzita má pre svojich absolventov novinku! Bola oficiálne zapísaná do indexu FEANI – Federácie európskych národných inžinierskych zväzov, ktorá udeľuje cestou národných komitétov certifikát Európskeho inžiniera –...

viac >>

09.06.2016

Informácia o inovovaní oficiálnej Facebookovej stránky FŠT.

viac >>

01.06.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje prijímacie konanie na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 v študijnom...

viac >>

16.05.2016

V súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa konajú v sobotu 5. marca 2016, udeľujem všetkým študentom rektorské voľno na piatok 4. 3. 2016.Demokratické voľby sú výsada a symbol slobody. Využite ho! Túto možnosť máme len raz za...

viac >>

03.03.2016

o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých...

viac >>

29.02.2016

Oznamujeme študentom, ktorí majú zapísaný výberový predmet Telesná výchova – aktivita plávanie  (Mestská plaváreň Trenčín, streda 15.00 – 16.30 hod.), že dňa 2.3.2016 plávanie NEBUDE. KTVŠ FZ TnUAD

viac >>

24.02.2016

ROZVRH HODÍN pre telesnú výchovu - ZS 2015/2016 si môžete pozrieť TU.

viac >>

25.09.2015

Rozvrh hodín FŠT na ZS ak. r. 2015/2016 je zverejnený v AIS-e.  Prvé ročníky bakalárskeho štúdia si ich môžu stiahnuť tu.

viac >>

24.09.2015
OZNAMY A PODUJATIA

EDAG Engineering CZ, spol, s r. o. hľadá konštruktérov, projektantov, projektových vedúcich, špecialistov na elektriku – elektroniku, ponúka pracovné príležitostí pre študentov a absolventov našej fakulty. Viac tu ...

viac >>

27.06.2016

Continental Automotive Graduate Program: Get international experience and let your ideas shape the future At Continental we provide the ideal environment for smart, creative and visionary people to bring their ideas to life –...

viac >>

06.06.2016

Akademický senát FŠT TnUAD na svojom zasadnutí dňa 04.mája 2016 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú časť v zmysle Zásad volieb do AS FŠT TnUAD, Štatútu FŠT TnUAD a Zákona 131/2002 Z.z. Predsedom volebnej...

viac >>

01.06.2016

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne presne pred rokom fascinovali odbornú i laickú verejnosť, keď na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v časti Techfórum...

viac >>

22.05.2016

Kia Motors Slovakia offers university students a scholarship program. The scholarship program is intended for students who want to get experience and want to be prepared for a position in a strong and stable company.

viac >>

17.05.2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie...

viac >>

12.05.2016

Téma: Zlepšenie kvality plastových dielov – dekoratívnych dielov po pokovení Termín: júl - august 2016

viac >>

09.05.2016

Pomocné práce vo výrobe, sklade, administratíve. Vhodné pre študentov (vek min. 18 rokov) a dôchodcov.

viac >>

03.05.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Partneri fakulty