Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

Dňa 27.9.2016 je z dôvodu konania slávnostného otvorenie akademického roka 2016/2017 a zároveň aj slávnostnej promócie študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zrušená výučba všetkých ročníkov FŠT. Ing....

viac >>

27.09.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne vypisuje 3. kolo prijímacieho konania pre bakalárske a inžinierske študijné programy v dennej  aj v externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 s termínom podania...

viac >>

17.08.2016

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínevypisuje II. kolo prijímacieho konania na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017v študijnom...

viac >>

16.08.2016

Vážení študenti, zápis bude prebiehať nasledovne: 1.   elektronicky zápis -  prostredníctvom AIS-u do 29.8.2016 2.   fyzický zápis - na Referáte akademických činností  Fakulty špeciálnej techniky TnUAD...

viac >>

04.08.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

01.07.2016
OZNAMY A PODUJATIA

Dekan FŠT poverený výkonom funkcie udeľuje na piatok 30.09.2016 dekanské voľno zamestnancom  a všetkým študentom (I., II.a III. stupňa denného štúdia) Fakulty špeciálnej techniky TnUAD   doc. Ing. Viliam...

viac >>

28.09.2016

Slovenská strojárska spoločnosť ZSVTS a Slovenská zváračská spoločnosť ZSVTS - pobočka 07 pri TnUAD Vás pozývajú na Medzinárodný strojársky veľtrh 2016 v Brne. Zájazd je určený pedagogickým pracovníkom a študentom...

viac >>

27.09.2016

V AIS bol zverejnený rozvrh pre zimný semester a.r. 2016/2017 (pre denné štúdium).

viac >>

23.09.2016

Vážená akademická obec,  podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o  Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD a Zásad volieb do AS TnUAD   Akademický senát FŠT...

viac >>

14.09.2016

V Bratislave sa dňa 6. septembra pod záštitou Divízie pre bezpečnostné výzvy NATO konal už štvrtý ročník NATO EOD Demonstrations and Trials 2016. Hlavnou témou bola „Ochrana ako komplexná a spoločná odozva na...

viac >>

12.09.2016

Dňa 9.9.2016 bude spoločnosť TVK vykonávať technické práce v Záblatí a z tohto dôvodu bude v čase od 08:00 do 15:00 hod. odstávka vody. Z dôvodu odstávky vody zamestnanci dňa 9.9.2016 nemôžu vykonávať prácu v budove fakulty FŠT...

viac >>

08.09.2016

Fakulta špeciálnej techniky pripravila počas letných prázdnin od 4.7. do 8. 7. 2016  vzdelávací kurz  3D CAD systém CATIA V5 určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl. Cieľom kurzu bolo...

viac >>

09.07.2016

EDAG Engineering CZ, spol, s r. o. hľadá konštruktérov, projektantov, projektových vedúcich, špecialistov na elektriku – elektroniku, ponúka pracovné príležitostí pre študentov a absolventov našej fakulty. Viac tu ...

viac >>

27.06.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30  

Partneri fakulty