Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
Kurz - Spoznaj 3D systém Catia V5
Termín podania prihlášok
ŠTÚDIUM A OAČ

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje prijímacie konanie na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 v študijnom...

viac >>

16.05.2016

V súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa konajú v sobotu 5. marca 2016, udeľujem všetkým študentom rektorské voľno na piatok 4. 3. 2016.Demokratické voľby sú výsada a symbol slobody. Využite ho! Túto možnosť máme len raz za...

viac >>

03.03.2016

o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých...

viac >>

29.02.2016

Oznamujeme študentom, ktorí majú zapísaný výberový predmet Telesná výchova – aktivita plávanie  (Mestská plaváreň Trenčín, streda 15.00 – 16.30 hod.), že dňa 2.3.2016 plávanie NEBUDE. KTVŠ FZ TnUAD

viac >>

24.02.2016

ROZVRH HODÍN pre telesnú výchovu - ZS 2015/2016 si môžete pozrieť TU.

viac >>

25.09.2015

Rozvrh hodín FŠT na ZS ak. r. 2015/2016 je zverejnený v AIS-e.  Prvé ročníky bakalárskeho štúdia si ich môžu stiahnuť tu.

viac >>

24.09.2015

Vážení študenti zápis bude prebiehať nasledovne: 1.   elektronicky zápis -  prostredníctvom AIS-u do 02.09.2015 2.   fyzický zápis - na Referáte akademických činností  Fakulty špeciálnej techniky TnUAD...

viac >>

24.08.2015

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne v y p i s u j e 2. k o l o  p r i j í m a c i e h o  k o n a n i a  n a :   doktorandské štúdium v...

viac >>

01.07.2015
OZNAMY A PODUJATIA

Akademický senát FŠT TnUAD na svojom zasadnutí dňa 04.mája 2016 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú časť v zmysle Zásad volieb do AS FŠT TnUAD, Štatútu FŠT TnUAD a Zákona 131/2002 Z.z. Predsedom volebnej...

viac >>

23.05.2016

Kia Motors Slovakia offers university students a scholarship program. The scholarship program is intended for students who want to get experience and want to be prepared for a position in a strong and stable company.

viac >>

17.05.2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie...

viac >>

12.05.2016

Téma: Zlepšenie kvality plastových dielov – dekoratívnych dielov po pokovení Termín: júl - august 2016

viac >>

09.05.2016

Bližšie informácie na stránke kurzy.tnuni.sk

viac >>

07.05.2016

Pomocné práce vo výrobe, sklade, administratíve. Vhodné pre študentov (vek min. 18 rokov) a dôchodcov.

viac >>

03.05.2016

Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS), sekcia Rádioenvironmentalistiky v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD zorganizovali Informačný deň pre študentov a verejnosť. SNUS je dobrovoľné združenie...

viac >>

01.05.2016

Vážení študenti, pozývame Vás, aby ste spolu s nami oslávili prvé narodeniny nášho univerzitného študentského rádia TrenchTown. Tešiť sa môžete na vystúpenia kapiel, rôzne súťaže a stánok s pivom.  Vstup je...

viac >>

28.04.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30 31  

Partneri fakulty