Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

 Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest Myslíte, že Váš nápad má potenciál uspieť vo svete technológií? V tom prípade ste na správnom mieste! Visual Meta GmbH, Alexanderstr. 1-5, 10178 Berlin Vám ponúka možnosť...

viac >>

19.10.2016

Akademický senát FŠT TnUAD na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2016 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom FŠT a Zásadami volieb...

viac >>

11.10.2016

Rozvrh vo formáte pdf na stiahnutie.

viac >>

08.10.2016

Dňa 27.9.2016 je z dôvodu konania slávnostného otvorenie akademického roka 2016/2017 a zároveň aj slávnostnej promócie študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zrušená výučba všetkých ročníkov FŠT. Ing....

viac >>

27.09.2016

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne vypisuje 3. kolo prijímacieho konania pre bakalárske a inžinierske študijné programy v dennej  aj v externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017 s termínom podania...

viac >>

17.08.2016

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínevypisuje II. kolo prijímacieho konania na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2016/2017v študijnom...

viac >>

16.08.2016

Vážení študenti, zápis bude prebiehať nasledovne: 1.   elektronicky zápis -  prostredníctvom AIS-u do 29.8.2016 2.   fyzický zápis - na Referáte akademických činností  Fakulty špeciálnej techniky TnUAD...

viac >>

04.08.2016

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce        V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení...

viac >>

11.07.2016
OZNAMY A PODUJATIA

Vážení členovia Akademickej obce FŠT TnUAD, v dňoch 17-18.10. 2016 sa uskutočnili voľby do AS FŠT TnUAD a do AS TnUAD za zamestnaneckú časť. Volebná komisia konštatuje, že voľby do  AS FŠT TnUAD sú platné a za...

viac >>

18.10.2016

V dňoch 11. ÷ 13. 10. 2016 sa uskutočnila v Trenčianskych Tepliciach 17. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2016, ktorú usporiadala Katedra strojárstva FŠT TnUAD v spolupráci s Univerzitou obrany...

viac >>

13.10.2016

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný program výstavy tvoria...

viac >>

13.10.2016

Akademický senát FŠT TnUAD v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2016 svojím uznesením v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v...

viac >>

11.10.2016

V utorok 27. septembra bol slávnostne zahájený nový akademický rok na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pri slávnostnej ceremónii odovzdalo vedenie univerzity aj diplomy...

viac >>

04.10.2016

Slovenská strojárska spoločnosť ZSVTS a Slovenská zváračská spoločnosť ZSVTS - pobočka 07 pri TnUAD Vás pozývajú na Medzinárodný strojársky veľtrh 2016 v Brne. Zájazd je určený pedagogickým pracovníkom a študentom...

viac >>

28.09.2016

Dekan FŠT poverený výkonom funkcie udeľuje na piatok 30.09.2016 dekanské voľno zamestnancom  a všetkým študentom (I., II.a III. stupňa denného štúdia) Fakulty špeciálnej techniky TnUAD   doc. Ing. Viliam...

viac >>

28.09.2016

V AIS bol zverejnený rozvrh pre zimný semester a.r. 2016/2017 (pre denné štúdium).

viac >>

23.09.2016
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2016 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Partneri fakulty