Konferencia Transfer 2017

Prijímacie - výberové konanie

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

 

Bakalárske ŠP

- špeciálna strojárska technika;

- servis a opravy automobilov;

- mechanizmy špeciálnej techniky:

I. kolo – do 31.03.2017

II. kolo – do 30.06.2017

III. kolo – do 18.08.2017

IV. kolo – do 14.09.2017

 

Inžinierske ŠP

- špeciálna strojárska technika;

- údržba špeciálnej mobilnej techniky

I. kolo – do 30.06.2017

II. kolo – do 14.09.2017

 

Doktorandský ŠP

- strojárske technológie a materiály: - do 06.08.2017

 

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA:

- máj 2017 (bakalárske štúdium – I. kolo)

- júl 2017 (bakalárske štúdium – II. kolo)

- august 2017 (bakalárske štúdium – III. kolo)

- september 2017 (bakalárske štúdium – IV. kolo)

- júl 2017 (inžinierske štúdium – I. kolo)

- september 2017 (inžinierske štúdium – II. kolo)

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

- 25,00 € * (pre I. a II. stupeň) poplatok je nutné uhradiť bankovým prevodom a bankou potvrdenú zrealizovanú platbu vložiť do prihlášky

 

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065375/8180

IBAN: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol: 10302

Referenčné číslo: 5699 687

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

(do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV:

Akreditovaný študijný program

titul

forma štúdia

Plánovaný počet prijatých študentov

do 1. roč.

D/E

Špeciálna strojárska technika

Bc.

D/E

50/25

Servis a opravy automobilov

Bc.

D/E

40/20

Mechanizmy špeciálnej techniky

Bc.

D/E

40/20

Špeciálna strojárska technika

Ing.

D/E

40/20

Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Ing.

D/E

40/20

Strojárske technológie a materiály

PhD.

D/E

podľa aktuálnej kapacity

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30