Štúdium a OAČ

Rozvrh hodín FŠT na letný semester ak. r. 2020/2021 je zverejnený v AIS-e.

viac >>

09.02.2021

Vážení študenti, vážení kolegovia, vzhľadom na súčasný stav epidémie Covid 19 na Slovensku a opatrenie s tým súvisiace začne na FŠT výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 od 15.2.2021 dištančnou formou. O...

viac >>

05.02.2021

Vážené študentky a študenti, v skúškovom období zimného semestra AR 2020/2021 budú skúšky a klasifikované zápočty prebiehať výlučne online formou. Vyučujúci budú s Vami o konkrétnejších podmienkach tejto formy...

viac >>

16.12.2020

Vážení študenti, vážené študentky, ak chcete prispieť k lepšej budúcnosti študentského života, zapojte sa do vyplnenia dvoch kvízov v rámci inovatívneho projektu, Týka sa personalizovaných, na mieru šitých služieb študentom....

viac >>

26.11.2020

Vážení študenti, vážení zamestnanci, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity rektorské voľno.

viac >>

11.11.2020

Ako sa správne zorientovať vo svete knižnice? Študenti 1. roč. FŠT a FPT absolvovali dňa 4.11.2020 on-line prednášky a zistili, aké sú možnosti knižničných a informačných služieb, ako využívať elektronické informačné zdroje ale i...

viac >>

04.11.2020

Ako vzdelávame na diaľku? No predsa ideme na plné obrátky. Strojárov nič nezaskočí a veríme, že všetko bude fungovať ako hodinový strojček!

viac >>

20.10.2020
Správy od 1 do 7 z 142
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica