Strojárske technológie a materiály

Základná charakteristika študijného odboru

Absolvent doktorandského štúdia bude mať uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Bude schopný vedecky a technicky riadiť špičkové výrobné centrá pre špeciálnu, výrobnú a automobilovú techniku.

 

Initiates file downloadPodmienky prijatia a postup pri prijímaní na FŠT do prvých ročníkov doktorandského štúdia

 

 

 

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky

 1. Na webovej adrese: https://e-prihlaska.tnuni.sk sa zaregistrujete do systému, kde si zvolíte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 7 znakov. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade zabudnutia hesla.
 2. Na prihlásenie do el. prihlášky https://e-prihlaska.tnuni.sk použijete prihlasovacie údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii.
 3. Vyplníte všetky údaje v prihláške. V prípade, že neviete niektorý údaj správne vyplniť, kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty. Pred vyplnením el. prihlášky odporúčame pozrieť si manuál.
 4. Ak mate prihlášku celú vyplnenú a ste si istý, že všetky zadané údaje sú správne, tak stlačte ikonu POTVRDIŤ. Týmto úkonom sa Vám sprístupní možnosť vytlačiť finálnu tlačovú formu prihlášky. Potvrdenú prihlášku už nie je možne editovať!
 5. Vytlačíte už potvrdenú prihlášku a podpíšete ju.
 6. K prihláške je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

  a)  životopis,

  b)  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

  c)  overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),

  d)  zoznam publikačnej, príp. inej odbornej činnosti,

  e)  doklady o ďalších aktivitách a oceneniach,

  f)   potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium, ak je uchádzač v pracovnom pomere,

  g)  rámcový projekt dizertačnej práce.

 7. Odošlete prihlášku poštou na študijné oddelenie príslušnej fakulty.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31