Konferencie, semináre

Rok 2016

10. máj 2016

International Conference on Military Technologies 2016 (ICMT´- 2016)

Dňa 10. mája 2016 v Bratislave, Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne pod záštitou náčelníka GŠ OSSR gen. por. Ing. Milana Maxima a čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc. organizuje Medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách (ICMT´- 2016).

Initiates file download  Viac informácií ...


22. marec 2016

Vedecko-populárna prednáška

Dňa 22. marca 2016 o 13:00 hod. sa v aule Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne uskutoční odborná prednáška pre študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných záujemcov na tému: „Nová oceľ - ľahšie a bezpečnejšie autá”.
Prednášať bude Dr. Ing. Daniel Križan, uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo, vedúci výskumného tímu pre vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel oceliarskej spoločnosti voestalpine Stahl GmbH v Linzi, v Rakúsku.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica