ing
phd
bc
ŠTÚDIUM A OAČ

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike ponúka možnosť Fullbrightovho štipendia pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum. Štipendium umožňuje 6 - 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na...

viac >>

19.02.2018

Dekan a predseda Akademického senátu FŠT TnUAD pozýva všetkých študentov na zasadnutie Akademickej obce Fakulty špeciálnej techniky, ktorá sa uskutoční 19.02.2018 v priestoroch miestnosti ZA 416 (Aula) o 10:00 hod. Na stretnutí...

viac >>

16.02.2018

Si študentom vysokej školy? Hľadáš zaujímavú brigádu popri štúdiu? Láka ťa dynamická práca v strojárskom priemysle? V tom prípade neváhaj a pridaj sa k nám do tímu technickej prípravy výroby. Bližšie informácie v pdf dokumente...

viac >>

12.02.2018

Rozvrh hodín FŠT na LS ak. r. 2017/2018 je zverejnený v AIS-e Rozvrh hodín pre predmet TELESNÁ VÝCHOVA na LS ak. r. 2017/2018

viac >>

01.02.2018

Spoločnosť Enics Slovakia, s.r.o. v Novej Dubnici ponúka študentom 2. roč. alebo 3. ročníka denného štúdia možnosti praxe. Náplň práce, ktorú by študent vykonával: - časové námery, nahrávanie videí a následná analýza časov...

viac >>

03.12.2017

V tomto roku vyhlasuje minister obrany SR Peter GAJDOŠ už 13. ročník literárnej súťaže na tému: NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤ .... Cieľom tejto súťaže je vyvolať záujem mladých ľudí o témy súvisiace...

viac >>

18.10.2017

Skupina MOL aj tento rok pripravila pre študentov vysokých škôl súťaž Freshhh 2017. Medzinárodná online hra je zameraná na ropný a plynárenský priemysel a je vynikajúcou príležitosťou, ako si študenti medzi sebou môžu...

viac >>

17.10.2017

Rozvrh hodín FŠT na ZS ak. r. 2017/2018 je zverejnený v AIS-e Rozvrh hodín pre predmet TELESNÁ VÝCHOVA na ZS ak. r. 2017/2018

viac >>

22.09.2017
OZNAMY A PODUJATIA

Dňa 14.12.2017 prebehlo na Fakulte špeciálnej techniky fakultné kolo ŠVOČ. Študentský vedecký výskum so svojou už zabehnutou tradíciou plní na Fakulte špeciálnej techniky významnú úlohu. Snahou je zapojenie mladých...

viac >>

07.02.2018

Vážená akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD Akademický senát FŠT TnUAD vyhlasuje voľby: za zamestnaneckú časť..........8 členov...

viac >>

01.02.2018

Dňa 25.1.2018 sa uskutočnili na Fakulte špeciálnej techniky štátne záverečné skúšky v bakalárskom externom štúdiu v študijnom programe Servis a opravy automobilov a Špeciálna strojárska technika. Touto cestou...

viac >>

26.01.2018

V pondelok 11.12.2017 sa uskutočnila prednáška Ing. Jitky Baďúrovej, PhD. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, ktorá na záver zimného semestra 2017 absolvovala mobilitu z programu CEEPUS. CEEPUS je stredoeurópsky...

viac >>

15.12.2017

V prílohe oznamu je zápisnica o priebehu volieb a výsledku doplňujúcich volieb do AS FŠT, ktoré sa konali v dňoch 11.12.2017 a 12.12.2017. Volebná komisia konštatuje, že voľby sú platné a za člena AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú...

viac >>

12.12.2017

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 23. až 24. novembra 2017 uskutočnil v poradí už 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom TRANSFER 2017 – Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi,...

viac >>

06.12.2017

Vážená akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD Akademický senát FŠT TnUAD vyhlasuje doplňujúce voľby za zamestnaneckú časť : 1 člena...

viac >>

16.11.2017

Dňa 8. novembra 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Fakulty špeciálnej techniky 2017. Účastníkom zo stredných škôl boli prezentované možnosti štúdia v akreditovaných študijných programoch, zahraničných študijných...

viac >>

16.11.2017
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31