phd
ing
Transfer 2018
bc
ŠTÚDIUM A OAČ

Dňa 16.10.2018 o 9,45 hod. sa uskutoční na FŠT v miestnosti ZP1, vedľa študijného oddelenia, stretnutie fakultného koordinátora pre Erasmus so študentmi. Na stretnutí sa dozviete, ako sa prihlásiť, kde vycestovať a všetky...

viac >>

04.10.2018

Rozvrh hodín FŠT na zimný semester ak.r. 2018/2019 je zverejnený v AIS-e

viac >>

21.09.2018

Využite spoluprácu medzi spoločnosťou Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. v Trenčíne a našou fakultou FŠT. Spoločnosť Hella v Trenčíne  ponúka študentom záverečných ročníkov, ktorí chcú na sebe pracovať, možnosť...

viac >>

06.09.2018

Vážení študenti, informácie ohľadom elektronického a fyzického zápisu do nového akademického roku 2018/2019 nájdete v prílohe tohto oznamu. Súbor: Zápis študentov do vyšších ročníkov v ak. roku 2018/2019

viac >>

19.07.2018

Firma iko-Koštial, s.r.o. v Trenčíne prijme do pracovného pomeru/na dohodu alebo brigádnicky absolventa alebo študenta pre projekčné práce v ACAD.Viac informácií nájdete v ponuke TU

viac >>

29.06.2018

Spoločnosť Enics Slovakia, s.r.o. v Novej Dubnici hľadá študenta FŠT TnUAD na letnú brigádu. Viac informácií nájdete v ponuke TU

viac >>

26.06.2018

Spoločnosť SC&C Partner organizuje 12. ročník Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu, ktorá sa uskutoční na konci augusta od 27.-31.8.2018. Informačný servis a prihlášky pre účastníkov zabezpečuje firma...

viac >>

14.06.2018

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje prijímacie konanie na:   doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2018/2019 v študijnom...

viac >>

31.05.2018
OZNAMY A PODUJATIA

Dňa 23. októbra 2018 sa uskutočnila exkurzia vo firme Vetropack Nemšová, s.r.o. pod dohľadom odborných asistentov Ing. Michala Krbaťu, PhD., Ing. Maroša Eckerta, PhD. a Ing. Pavla Mikuša, PhD. Vetropack je najväčšou firmou...

viac >>

25.10.2018

15. októbra 2018 sa skupina študentov 5. ročníka pod vedením prodekana pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, Ing. Štefana Pivka, PhD. zúčastnila na pozvanie pána Ing. Ľubomíra Plška, predsedu predstavenstva, exkurzie vo...

viac >>

16.10.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje aj tento rok Týždeň vedy a techniky v dňoch 5.–11. novembra 2018. Fakulta špeciálnej techniky  sa do uvedeného podujatia zapojí...

viac >>

12.10.2018

V dňoch 11.10.-13.10.2018 Fakulta špeciálnej techniky svojou účasťou reprezentuje Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka na Autosalón Nitra 2018. Zámerom je osloviť študentov stredných škôl a  širokú verejnosť o...

viac >>

12.10.2018

Vážená akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS TnUAD Akademický senát FŠT TnUAD vyhlasuje voľby: za zamestnaneckú časť..........1 člena do AS...

viac >>

10.10.2018

Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. a prodekan pre vedu, výskum, a medzinárodné vzťahy Ing. Štefan Pivko, PhD. sa...

viac >>

29.09.2018

CVTI SR Vás pozýva na konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční 9. – 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Témou je štandardizácia postupov pre efektívny transfer...

viac >>

21.09.2018

Na Fakulte špeciálnej techniky sa dňa 22. augusta 2018 uskutočnili posledné štátne záverečné skúšky inžinierskeho a bakalárskeho štúdia akademického roka 2018/2019. Pred štátnicovú komisiu najskôr predstúpili študenti...

viac >>

26.08.2018
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31