Banner FST

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

13.06.2017 09:38

V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

 

Ing.  Michal Krbaťa


denný doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty špeciálnej techniky obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu

 

dňa 14. júla 2017 od 10,00 hod.

 

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. Z224 (zasadačka FŠT)

 

T é m a doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv plazmovej nitridácie na vybrané vlastnosti povrchu ocelí

 

O p o n e n t i  doktorandskej dizertačnej práce :

 

1.   prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc., FVT UO v Brne

2.   doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD., AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

3.   doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc., FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na referáte akademických činností Fakulty špeciálnej techniky, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. Z107.

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31