Banner FST

Slávnostné promócie absolventov FŠT

11.07.2017 16:19

Vo štvrtok 29. júna 2017, v čase od 09:30 do 13:30 v Aule TnUAD v Trenčíne zavŕšili študenti Fakulty špeciálnej techniky slávnostnými promóciami úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia.

Štátnu skúšku úspešne vykonalo spolu 67 absolventov, z toho 43 na dennom inžinierskom štúdiu a 24 absolventov na externom inžinierskom štúdiu.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty špeciálnej techniky zúčastnili aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a vzácni hostia: Ing. Miroslava Babničová – zastupujúca spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o., Ing. Vladimíra Sarvašová Mwazighe - personálna riaditeľka MSM Martin, s.r.o. a Ing. Peter Horník - riaditeľ závodu Trenčín spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o, ktorí odovzdali študentom ceny za mimoriadne kvalitné záverečné práce.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu "inžinier" a prevzali si diplomy z rúk pána dekana doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc. a pána rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Slávnostné zhromaždenie absolventov študijných programov Špeciálna strojárska technika a Údržba špeciálnej mobilnej techniky na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo ukončené študentskou hymnou Gaudeamus.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31