phd
ing
Erasmus+
bc

Študenti FŠT sa zapojili do fakultného kola ŠVOČ

07.02.2018 09:25

Dňa 14.12.2017 prebehlo na Fakulte špeciálnej techniky fakultné kolo ŠVOČ. Študentský vedecký výskum so svojou už zabehnutou tradíciou plní na Fakulte špeciálnej techniky významnú úlohu. Snahou je zapojenie mladých a nádejných študentov a vedcov do činnosti fakulty. Umožnenie študentom podieľať sa na tejto činnosti, napomáha študentom orientovať sa v najnovších vedeckých poznatkoch, podporuje ďalšie vzdelávanie, ako aj schopnosť prezentovať svoje výsledky a poskytnúť ich ďalej na vedeckých fórach. Vytýčené ciele dokazujú, že Fakulte špeciálnej techniky  každým rokom rastie technická a odborná úroveň prezentácií spracovaných a predložených prác.

V roku 2017 sa zapojilo do ŠVOČ 8 účastníkov, ktorí splnili všetky stanovené náležitosti a mohli tak prezentovať svoj výskum. Odborná komisia po preštudovaní predložených prác vybrala práce na:

 

1. mieste Bc. Lukáš Jando s témou „Zariadenie na meranie plechových a ALU diskov",

2. mieste Bc. Jakub Ptašinský s témou „Zmena vlastností kvapalín používaných v automobilovom priemysle vplyvom radiačného ožarovania",

3. mieste Ing. Miroslav Polášek s témou „Metalografické hodnotenie rekryštalizácie a tvrdosti mosadze CuZn30 po tvárnení".

 

Komisia skonštatovala, že predložené práce boli spracované na dobrej úrovni a odborný garant ŠVOČ poprial zúčastneným študentom veľa entuziazmu do ďalšej práce. Víťazné práce boli odmenené finančnou podporou.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30