phd
ing
Erasmus+
bc

Slávnostné promócie absolventov FŠT

30.06.2018 08:30

Vo piatok 29. júna 2018, v čase od 14:30 do 15:30 v Aule TnUAD v Trenčíne zavŕšili študenti Fakulty špeciálnej techniky slávnostnými promóciami úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia.

Štátnu skúšku úspešne vykonalo spolu 41 absolventov, z toho 20 na dennom inžinierskom štúdiu a 21 absolventov na externom inžinierskom štúdiu.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty špeciálnej techniky zúčastnili aj prorektor našej univerzity doc. Ing. Peter Lipták, CSc. v zastúpení za pána rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a vzácni hostia: Ing. Peter Horník - riaditeľ závodu Trenčín spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. a Mgr. Dušan Škvrnda – manažér oddelenia Kvality zo spoločnosti Hella, ktorí odovzdali dvom študentom ceny za mimoriadne kvalitné záverečné práce, pri vypracovávaní ktorých spolupracovali s ich spoločnosťou. Jeden absolvent bol zároveň ocenený za spoluprácu a prínos jeho diplomovej práce pre spoločnosť Hella, na základe ktorej ho spoločnosť prijíma od 01.07.2018 do pracovného pomeru.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu "inžinier" a prevzali si diplomy z rúk pána dekana doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc. a Cenu rektora z rúk pána prorektora doc. Ing. Petra Liptáka, CSc.

Slávnostné zhromaždenie absolventov študijných programov Špeciálna strojárska technika a Údržba špeciálnej mobilnej techniky na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo ukončené študentskou hymnou Gaudeamus.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31