phd
ing
Transfer 2018
bc

Slávnostné promócie absolventov FŠT

30.06.2018 08:30

Vo piatok 29. júna 2018, v čase od 14:30 do 15:30 v Aule TnUAD v Trenčíne zavŕšili študenti Fakulty špeciálnej techniky slávnostnými promóciami úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia.

Štátnu skúšku úspešne vykonalo spolu 41 absolventov, z toho 20 na dennom inžinierskom štúdiu a 21 absolventov na externom inžinierskom štúdiu.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty špeciálnej techniky zúčastnili aj prorektor našej univerzity doc. Ing. Peter Lipták, CSc. v zastúpení za pána rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a vzácni hostia: Ing. Peter Horník - riaditeľ závodu Trenčín spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. a Mgr. Dušan Škvrnda – manažér oddelenia Kvality zo spoločnosti Hella, ktorí odovzdali dvom študentom ceny za mimoriadne kvalitné záverečné práce, pri vypracovávaní ktorých spolupracovali s ich spoločnosťou. Jeden absolvent bol zároveň ocenený za spoluprácu a prínos jeho diplomovej práce pre spoločnosť Hella, na základe ktorej ho spoločnosť prijíma od 01.07.2018 do pracovného pomeru.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu "inžinier" a prevzali si diplomy z rúk pána dekana doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc. a Cenu rektora z rúk pána prorektora doc. Ing. Petra Liptáka, CSc.

Slávnostné zhromaždenie absolventov študijných programov Špeciálna strojárska technika a Údržba špeciálnej mobilnej techniky na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo ukončené študentskou hymnou Gaudeamus.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31