Fakulta technických vied v Novom Sade v Srbsku privítala zástupcov FŠT

17.04.2019 09:08

V utorok dňa  9. apríla 2019 navštívili Fakultu technických vied  FTN, Univerzity v Novom Sade v Srbsku (Opens external link in new windowFakultet tehničkih nauka, Universitet u Novom Sadu, Serbia) zástupcovia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako aj zástupca spoločnosti Energoinvest z Bratislavy (Slovensko). Predmetom návštevy bola výmena skúseností z oblasti vedy a výskumu a prehĺbenie vzájomnej spolupráce súvisiace s procesom výmeny študentov v rámci programu Erasmus +, ako aj spoločnej prípravy dokumentácie do medzinárodného vedeckého projektu..

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne bola zastúpená pánmi doc. Ing. Jozefom Majeríkom, PhD. a doc Ing. Igorom Barényim, PhD., pričom spoločnosť Energoprojekt zastupoval pán doc. Ing. Jozef Pecha, CSc.

Na pôde dekanátu  Fakulty technických vied  FTN Novi Sad privítali hostí zo Slovenska páni prof. dr. Ing. Vladimír Katić, prodekan pre financie a rozvoj, pričom hostiteľom z Katedry výrobného inžinierstva  (Departman za proizvodno mašinstvo)  bol pán prof. dr.  Ing. Sebastian Baloš, ktorý predstavil hosťom vedecké aj technické možnosti katedry, ako aj Laboratórium na testovanie materiálov a zváranie, ktoré sa zhoduje s primárnymi oblasťami výskumu hostí z Fakulty špeciálnej techniky TnUAD.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31