Slávnostné promócie absolventov FŠT

04.07.2019 15:09

Vo štvrtok 4. júla 2019, v čase od 10:00 do 11:30 v Aule TnUAD v Trenčíne zavŕšili študenti Fakulty špeciálnej techniky slávnostnými promóciami úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia.

Štátnu skúšku úspešne vykonalo spolu 33 absolventov denného inžinierskeho štúdia.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty špeciálnej techniky zúčastnili aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a vzácni hostia: Mgr. Dušan Škvrnda – manažér oddelenia Kvality a Ing. Silvia Minichová – personalistka zo spoločnosti Hella, Trenčín, ktorí odovzdali dvom študentom ceny za mimoriadne kvalitné záverečné práce, pri vypracovávaní ktorých spolupracovali s ich spoločnosťou. Za mimoriadne kvalitné diplomové práce boli ocenení ďalší dvaja absolventi od spoločnosti MSM GROUP, Dubnica nad Váhom v zastúpení Mgr. Veronikou Turkovou.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu "inžinier" a prevzali si diplomy spolu s certifikátmi EURO ACE z rúk pána dekana doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc. a Cenu rektora z rúk pána rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Slávnostné zhromaždenie absolventov študijných programov Špeciálna strojárska technika a Údržba špeciálnej mobilnej techniky na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo ukončené študentskou hymnou Gaudeamus.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31