Vyhlasujeme 4. ročník literárnej súťaže

15.05.2020 17:15

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s      

Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

vyhlasujú

 

    4. ročník študentskej súťaže o LITERÁRNU CENU TnUAD

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť autor (študent strednej školy) so svojou  prácou (či už

na papieri, alebo na internete).

Žáner: bez obmedzenia žánru

Témy: 1. Čo by som na svete zmenil(a)

            2. Môže byť budúcnosť bez vojen a katastrof?

            3. Vzdelanie a jeho hodnota

 

Jazyk: slovenský.

Formálna stránka: práca v rozsahu maximálne 5 strán, formát A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12.

Súťažná práca musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresu bydliska, e-mail, tel. kontakt, názov

navštevovanej školy a ročník.

Texty autorom späť nezasielame.

Od jedného autora prijímame maximálne 2 práce.

Po odoslaní práce na doleuvedenú adresu Vám príde odpoveď, že práca bola prijatá.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.

Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 30.9.2020.

Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov súťažných prác, poroty a organizátorov podujatia sa (v prípade, že to bude vzhľadom na

aktuálnu situáciu možné) uskutoční dňa 10. 11. 2020  v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Ocenené budú tri súťažné práce. Posúdi ich odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

  • udeliť ocenenia  autorom víťazných prác,
  • nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,
  • neudeliť niektorú z cien. 

 

Súťažný text zašlite na e-mailovú adresu: zuzana.starostova@tnuni.sk

Kontakt, informácie: zuzana.starostova@tnuni.sk


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31