phd
ing
Transfer 2018
bc

Sociálna starostlivosť

Štipendiá 


Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti:

  • sociálne štipendium
  • motivačné štipendium

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe žiadosti , ktorá musí byť v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.

Najmenšia možná výška štipendia je 10 eur.

Maximálna výška štipendia študenta

  • študujúceho v mieste trvalého bydliska (okruh do 29 km od sídla vysokej školy) je 230 eur.
  • študujúceho mimo miesta trvalého bydliska (okruh od 30 km a viac od sídla vysokej školy) je 275 eur.

Základné informácie o priznávaní sociálneho štipendia, doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia ako aj tlačivo žiadosti nájdete na internetovej stránke Opens external link in new windowwww.tnuni.sk – v sekcii sociálna starostlivosť.

Motivačné štipendiá


Motivačné štipendium môže vysoká škola študentom priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Podmienky a spôsob poskytovania štipendií nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD zverejnenom na internetovej stránke www.tnuni.sk – pre študentov - sekcia štipendiá.

Poskytnutie pôžičky


Vysokoškoláci prvého vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme môžu požiadať o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu. Podrobnejšie informácie o možnostiach čerpania pôžičky nájdete na internetovej stránke: www.spf.sk

Kontakt na referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Bc. Zuzana Misárošová
č. tel.: 032/74 00 173
e-mail: zuzana.misarosova@tnuni.sk

Viera Hudáčková
č. tel.: 032/74 00 172
e-mail: viera.hudackova@tnuni.sk

Úradné hodiny referátu sociálnej starostlivosti o študentov:
Pondelok: 7.00 – 10.00 hod.
Utorok:      7.00 – 10.00 hod.
Streda:      7.00 – 10.00 hod.
Štvrtok:      7.00 – 10.00 hod.
Piatok:       nestránkový deň

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30