Disciplinárna komisia

  

Predseda komisie

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Členovia

Ing. Alena Breznická, PhD.

Ing. Katarína Žitňanská

Ing. Patrik Klučiar (študent 3. stupňa štúdia)

Bc. Peter Luštiak (študent 2. stupňa štúdia)

Veronika Ďurašková (študentka 1. stupňa štúdia)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica