Disciplinárna komisia

  

Predseda komisie

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

 

ČLENOVIA

Ing. Alena Breznická, PhD. 

Ing. Katarína Žitňanská 

Ing. Patrik Klučiar (študent 3. stupňa štúdia)

Bc. Veronika Ďurašková (študentka 2. stupňa štúdia)

Miroslav Grošaft (študent 1. stupňa štúdia)

 

PREDPISY