Disciplinárna komisia

  

Predseda komisie

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

 

ČLENOVIA

doc. Ing. Alena Breznická, PhD. 

Ing. Katarína Žitňanská 

Ing. Róbert Cíger (študent 3. stupňa štúdia)

Bc. Veronika Ďurašková (študentka 2. stupňa štúdia)

Miroslav Grošaft (študent 1. stupňa štúdia)

 

PREDPISY