Disciplinárna komisia

  

Predseda komisie

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

 

ČLENOVIA

doc. Ing. Alena Breznická, PhD. 

Ing. Katarína Žitňanská 

Ing. Mária Khudanych (študentka 3. stupňa štúdia)

Bc. Barbora Síkelová (študentka 2. stupňa štúdia)

Samuel Didek (študent 1. stupňa štúdia)

 

PREDPISY