☞ Máš záujem pracovať v našom kolektíve? ☜

Zloženie Akademického senátu

 

Predseda            

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Podpredseda za zamestnaneckú časť           

Ing. Milan Jus, PhD.

Podpredseda za študentskú časť

Ing. Jana Escherová

Tajomník

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

Ing. Milan Jus, PhD.

Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

Ing. Jana Escherová

Jakub Štastný

Bc. Tomáš Hmeľár

Bc. Tomáš Rehorčík