Akademický senát

Zloženie akademického senátu FŠT TnUAD

Predseda

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Podpredseda za zamestnaneckú časť

Ing. Milan Jus, PhD.

Podpredseda za študentskú časť

Ing. Patrik Klučiar

Tajomník

Ing. Maroš Eckert, PhD.

 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ:

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Ing. Maroš Eckert, PhD.

Ing. Milan Jus, PhD.

Ing. Michal Krbaťa, PhD.

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ:

Ing. Jana Escherová

Ing. Patrik Klučiar

Bc. Jakub Rehorčík

Bc. Marek Munka

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica