Zloženie Akademického senátu

 

Predseda            

Ing. Lenka Bartošová

Podpredseda za zamestnaneckú časť           

Ing. Milan Jus, PhD.

Podpredseda za študentskú časť

Ing. Patrik Klučiar

Tajomník

Ing. Maroš Eckert, PhD.

 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Ing. Maroš Eckert, PhD.

Ing. Milan Jus, PhD.

Ing. Michal Krbaťa, PhD.

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

Ing. Jana Escherová

Ing. Patrik Klučiar

Bc. Jakub Rehorčík

Bc. Marek Munka