Zloženie Akademického senátu

 

Predseda            

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Podpredseda za zamestnaneckú časť           

Ing. Milan Jus, PhD.

Podpredseda za študentskú časť

Patrik Kafrík

Tajomník

Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

Ing. Milan Jus, PhD.

Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

Radek Cirbus

Filip Gatnárek

Patrik Kafrík