Zápis do vyšších ročníkov

Pokyny pre zápis

Pokyny pre zápis do vyšších ročníkov nájdete medzi správami v systéme AiS2

Súhlasy s poskytnutím údajov

Nakoľko boli zmenené znenia súhlasov, na potvrdenie elektronického zápisu je potrebné nastaviť nové dátumy udelenia.

Postup pre nastavenie nových dátumov:

  1. vyberiem súhlas, ktorý má v stĺpci "Aktuálny" hodnotu "N",
  2. kliknem na "panáka",
  3. kliknem na "Nastaviť dátum udelenia súhlas na dnešný",
  4. zopakujem aj pre druhý súhlas a smajlík sa zmení na zeleného.

ŠTÚDIUM