Končiaci študenti

Súťaž o TOP študentskú prácu s firmou MSM GROUP

Šablóny záverečných prác

 

Šablóny bakalárskeho, semestrálneho a diplomového projektu

 

Ďašie informácie a odporúčania:

 

Evidenčné číslo (kód z AIS) má byť umiestnené aj na vrchnom obale práce (DP aj BP). Forma a spôsob umiestnenia kódu je uvedená v predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle aktualizované.

Ak si chcete skontrolovať, či máte správne vytvorený dokument pre kontrolu originality, tak to môžete spraviť tu.

ŠTÚDIUM