Vedenie fakulty

 

Dekanka fakulty

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

tel.: 032/7400 200

e-mail: marta.kianicova@tnuni.sk

 

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

tel.: 032/7400 231

e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

 

Prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING

tel.: 032/7400 210

e-mail: igor.barenyi@tnuni.sk

Prodekanka pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia

doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

tel.: 032/7400 241

e-mail: alena.breznicka@tnuni.sk

 

Predsedníčka Akademického senátu FŠT

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

tel.: 032/7400 212

e-mail: lenka.bartosova@tnuni.sk

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Zuzana Dobiašová

tel.: 032/7400 202

e-mail: zuzana.dobiasova@tnuni.sk