Vedecká rada

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

INTERNÍ ČLENOVIA

Predseda           

Kianicová Marta, doc. Ing. PhD. - dekanka FŠT

Podpredseda    

Kotoul Michal, prof. RNDr. DrSc.

Tajomník           

Dobiašová Zuzana, Ing.

 

ČLENOVIA

Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

Barényi Igor, doc. Ing. PhD.

Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

Jasenák Jozef, doc. Ing. PhD.

Klement Róbert, doc. Ing. PhD.

Kottfer Daniel, doc. Ing. PhD.

Majerík Jozef, doc. Ing. PhD.

Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD.

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.     

Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

 

EXTERNÍ ČLENOVIA

Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

Janíček František, prof. Ing. CSc.

Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

Studený Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.

Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

 

ČESTNÍ ČLENOVIA

Bielik Vladimír

Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

Dokumenty vedeckej rady FŠT TnUAD v Trenčíne

 

 


Záznamy z rokovaní

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

 2013