Konferencia Transfer 2017

Vedecká rada

VEDECKÁ RADA

FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA

V TRENČÍNE

 

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Interní členovia

 

1. Predseda            Cibulka Viliam, doc. Ing. CSc. - dekan FŠT

2. Podpredseda     Lipták Peter, doc. Ing. CSc.

3. Tajomník             Majerík Jozef, Ing. PhD.

 

4. Člen         Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.

5. Člen         Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

6. Člen         Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

7. Člen         Hrubý Vojtěch, Dr.h.c. prof. Ing. CSc.

8. Člen         Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

9. Člen         Bezecný Ján,doc. RNDr. CSc.

10. Člen       Stodola Jiří, prof. Ing. DrSc.

11. Člen       Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

12. Člen       Kianicová Marta, doc. Ing. PhD.

 

Externí členovia

13. Člen      Studený Zbyněk, Ing. Ph.D.

14. Člen      Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

15. Člen      Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

16. Člen      Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

17. Člen      Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

18. Člen      Janíček František, prof. Ing. CSc.

 

Čestní členovia

1. Bielik Vladimír

2. Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

3. Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY FŠT TNUAD V TRENČÍNE

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30