Vedecká rada

VEDECKÁ RADA

FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA

V TRENČÍNE

 

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Interní členovia

 

1. Predseda            Cibulka Viliam, doc. Ing. CSc. - dekan FŠT

2. Podpredseda      Kotoul Michal, prof. RNDr. DrSc.

3. Tajomník              Majerík Jozef, doc. Ing. PhD.

 

4. Člen         Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

5. Člen         Barényi Igor, doc. Ing. PhD.

6. Člen         Eckert Maroš, Ing. PhD.

7. Člen         Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

8. Člen         Kianicová Marta, doc. Ing. PhD.

9. Člen         Kopál Ivan, doc. Mgr. PhD.

10. Člen       Krbaťa Michal, Ing. PhD.

11. Člen       Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.     

12. Člen       Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

 

Externí členovia

13. Člen      Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

14. Člen      Janíček František, prof. Ing. CSc.

15. Člen      Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

16. Člen      Studený Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.

17. Člen      Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

18. Člen      Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

 

Čestní členovia

1. Bielik Vladimír

2. Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

3. Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY FŠT TNUAD V TRENČÍNE

ZÁZNAMY Z ROKOVANÍ

 

2020

2019

2018

2017

2015

2014

 2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31