Kolégium dekana

Členovia kolégia dekana FŠT

 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. - dekanka

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. -  poverený výkonom funkcie prodekana pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy

Ing. Beáta Kopiláková, PhD.   - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Ing. Alena Breznická, PhD. - prodekanka pre rozvoj, stratégiu a spoluprácu s praxou

Ing. Lenka Bartošová, PhD.  - predsedníčka AS FŠT, vedúca Katedry strojárstva

Ing. Maroš Eckert, PhD. - vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky

Mgr. Marcela Galbová - tajomníčka FŠT

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31