Office 365

Využitie účtu Office 365

Komunikácia medzi vyučujúcimi, resp. ostatnými zamestnancami fakulty a študentmi sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom univerzitných e-mailov. Je potrebné, aby ste ich sledovali.

Prístup do účtu Office 365

Študentské e-mailové účty majú tvar meno.priezvisko@student.tnuni.sk
Novovytvorené heslá majú tvar: Tn0000000000 kde nuly sú rodné číslo.
Heslo si môžete zmeniť na stránke https://passcore.student.tnuni.sk/

Je vhodné naviazať si na účet inú e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo pre jednoduchú obnovu hesla bez nutnosti kontaktovania správcu. Po úspešnom prihlásení sa do účtu spravíte tak na stránke https://aka.ms/sspr 

Ako začať

Do svojho účtu sa prihlásite prostredníctvom stránky https://www.office.com, kde máte študentskú licenciu, takže môžete používať webový balíček Office 365, OneDrive aplikáciu, Microsoft Teams (cez ktorý prebieha dištančná forma vzdelávania) a mnoho iného. Ku väčšine aplikáciam existuje aj mobilná verzia. (Ak nechcete manuálne kontrolovať ďalší e-mailový účet, odporúčame nainštalovať si Outlook aj Teams pre mobil a o nových e-mailoch budete dostávať notifikácie.)

Nefunkčné prihlásenie

V prípade ak Vám nejde prihlásenie, je možné že napríklad máte menovca. Preto skúste meno.priezvisko1@student.tnuni.sk. V prípade ak máte viac mien/priezvisk, použite vždy prvé v poradí. Ak budete mať s prihlásením aj napriek tomu problém, napíšte na milan.jus@tnuni.sk a s popisom problému uveďte aj Vaše ID 


Dištančná výučba

Ako sa pripojiť

Dištančná výučba na FŠT TnUAD prebieha prostredníctvom aplikácie Teams zo študentského účtu Office 365 (ak Vás vyučujúci nekontaktoval, že spôsob bude iný). Odporúčame aplikáciu Teams stiahnuť do PC a použiť túto verziu miesto webovej zobrazenej v internetovom prehliadači. Ak sa predsa rozhodnete použiť webovú, použite prehliadač Google Chrome. V prípade nutnosti stačí aplikáciu Teams nainštalovať na mobilné zariadenie a zúčastniť sa výučby týmto spôsobom aj bez použitia PC. (Odporúčame použiť wifi pripojenie, alebo dátovo neobmedzený paušál, aby nedošlo k nadmernému čerpaniu dát mimo paušálu.) 

Spôsob akým prebieha dištančná výučba

Študent musí byť v čase výučby podľa rozvrhu prihlásený v aplikácií Teams. V jednotlivých tímoch (teda predmetoch) budú podľa rozvrhu prebiehať meetingy do ktorých sa musí študent pripojiť. (Pri každom pripojení si prosím stlmte mikrofón.) Každý študent by si mal vo vlastnom záujme dopredu skontrolovať, či je vo všetkých predmetoch ktoré má zapísané na aktuálny semester. (jeden tím je jeden predmet). Študenti majú zakázané používať funkciu na spustenie záznamu výučby.

Ako sa dostanem do tímu

Jednotlivé tímy pre jednotlivé predmety/krúžky vytvárajú vyučujúci. Následne prebieha pridanie študentov. Pridanie môže prebehnúť dvomi spôsobmi. Buď vyučujúci pridá jednotivých študentov do tímu priamo. Alebo vygeneruje kód umožňujúci študentom pridať sa osobne a tento kód rozdistribuuje prostredníctvom e-mailov.

Čo ak nevidím v aplikácii niektorý predmet(tím) ktorý mám zapísaný

V prípade ak nie ste k niektorému tímu priradený, nečakajte že sa to samo napraví. Kontaktujte vyučujúceho aby Vás do tímu pridal.


Návody

ŠTÚDIUM