Mikrotvrdomer QATM Qness 10 CHD MASTER+

Súčasťou laboratórneho vybavenia je aj plne automatický mikrotvrdomer QATM rady Q10 typu CHD MASTER+, ktorý sa radí vďaka svojím funkciám, vybavením a kvalite spracovania medzi vyhľadávané produkty na trhu. Jeho prednosťou je aj veľmi vysoká kvalita výroby a vhodnosť do prevádzok. Tvrdomery rady CHD MASTER sú vyvinuté do priemyslu na meranie tepelného spracovania, ale vďaka ich univerzálnosti je ich možné využiť aj na akúkoľvek inú aplikáciu merania tvrdosti.

Mikrotvrdomery QATM sú dostupné v niekoľkých typoch a každý z nich má tri varianty meracích rozsahov. Fakulta špeciálnej techniky disponuje variantom mikrotvrdomeru typu A+, ktorý je vybavený prehľadovou kamerou a jeho štandardný rozsah sa pohybuje od 50g do 10kg (0,49 – 98,1 N).

Testovacia sila je vyvodená elektronicky a je kontrolovaná presnými dynamometrami. Výhodou tohto prevedenia je výrazne väčší merací rozsah, jednoduchá a rýchla zmena skúšobného zaťaženia a bezúdržbovosť systému.

Softvér Qpix Control 2 je možné prepojiť s IT systémom zákazníka buď pre jednostrannú komunikáciu – iba zápis výsledkov alebo obojstrannú komunikáciu – načítanie šablóny a informácií o vzorke a potom zápis výsledkov, reportov. Najčastejšie importné a exportné moduly AMS, PCI, QDAS a mnoho ďalších modulov a formátov (csv, txt, xml)