Rady ŠP a HIK

I. Rada pre študijné programy

Špeciálna strojárska technika - I. stupeň

Špeciálna strojárska technika - II. stupeň

Strojárske technológie a materiály - III. stupeň

 

1.)    Zástupcovia za Fakultu špeciálnej techniky

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

 

2.)    Zástupcovia za zamestnávateľov        

Ing. Milan Krištof - ZVS holding a.s.

Ing. Štefan Timár, PhD. - MSM GROUP, s.r.o.

 

3.)    Zástupca za študentov

Matúš Burian, Ing. Robert Cíger

 

 

II. Rada pre študijné programy

Servis a opravy automobilov - I. stupeň

Údržba špeciálnej mobilnej techniky - II. stupeň

 

1.)    Zástupcovia za Fakultu špeciálnej techniky

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Ing. Michal Krbaťa, PhD.

 

2.)    Zástupcovia za zamestnávateľov        

Ing. Ivan Kebísek - Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o.

Ing. Miroslav Šulek - LEONI Slovakia spol. s r.o.

 

3.)    Zástupca za študentov      

Bc. Roman Papp

 

 

 

III. Rada pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Strojárske
technológie a materiály

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.