Študijní poradcovia

Študijný poradcovia pre ak. rok 2022/2023

 

Študijný poradca na Fakulte špeciálnej techniky je pre študenta osoba, ktorá sa počas štúdia stáva sprievodcom, tútorom a poradcom v štúdiu na vysokej škole.

Študijný poradca je prvou kontaktnou osobou medzi študentom a fakultou.

Rieši problémy, s ktorými si študent nevie dať rady, pomáha zvládnuť situácie, ktoré potrebuje študent konzultovať.

Pre študenta je prvým kontaktom pri riešení problémov počas štúdia. Každý študijný program ma svojho študijného poradcu.

 

Ing. Ľudmila Timárová, PhD. - pre 1. roč. Bc. štúdia ŠSTDB a SaOADB
odborná asistentka
Miestnosť: 310
Tel.: 032/7400 205
Email: ludmila.timarova@tnuni.sk

Ing. Lenka Bartošová, PhD.
- pre 2. roč. Bc. štúdia ŠSTDB a SaOADB
vedúca katedry, odborná asistentka
Miestnosť: 232
Tel.: 032/7400 212
Email: lenka.bartosova@tnuni.sk

Ing. Marcel Kohutiar, PhD.
- pre 3. roč. Bc. štúdia ŠSTDB a SaOADB
odborný asistent
Miestnosť: 210
Tel.: 032/7400 235
Email: marcel.kohutiar@tnuni.sk


Ing. Pavol Mikuš, PhD. - pre 1. roč. Ing. štúdia ŠSTDI a ÚŠMTDI
odborný asistent
Miestnosť: 302
Tel.: 032/7400 245
Email: pavol.mikuš@tnuni.sk

 

Ing. Milan Jus, PhD. - pre 2. roč. Ing. štúdia ŠSTDI a ÚŠMTDI
odborný asistent
Miestnosť: 303
Tel.: 032/7400 228
Email: milan.jus@tnuni.sk

 

Konzultačné hodiny pre všetky študijné programy:

streda 10:00 - 12:00 hod.

ŠTÚDIUM