Študijní poradcovia

Ing. Ľudmila Timárová, PhD. - pre 1. roč. bakalárskeho štúdia ŠSTDB a SaOADB
odborná asistentka
Miestnosť: 310
Tel.: 032/7400 205
Email: ludmila.timarova@tnuni.sk

Ing. Lenka Bartošová, PhD.
- pre 2. roč. bakalárskeho štúdia ŠSTDB a SaOADB
vedúca katedry, odborná asistentka
Miestnosť: 232
Tel.: 032/7400 212
Email: lenka.bartosova@tnuni.sk

Ing. Marcel Kohutiar, PhD.
- pre 3. roč. bakalárskeho štúdia ŠSTDB a SaOADB
odborný asistent
Miestnosť: 210
Tel.: 032/7400 235
Email: marcel.kohutiar@tnuni.sk

Ing. Milan Jus, PhD.
- pre 1. roč. inžinierskeho štúdia ŠSTDI a ÚŠMTDI
odborný asistent
Miestnosť: 303
Tel.: 032/7400 228
Email: milan.jus@tnuni.sk

Ing. Pavol Mikuš, PhD. - pre 2. roč. bakalárskeho štúdia ŠSTDI a ÚŠMTDI
odborný asistent
Miestnosť: 302
Tel.: 032/7400 245
Email: pavol.mikuš@tnuni.sk
ŠTÚDIUM