DMA analyzátor

Zariadenie na meranie viskoelastickéých vlastností materiálov (plastov a kompozitov). Teplotný rozsah minimálne od –150 oC až do 600 °C. Chladenie bude zabezpečené kvapalným dusíkom do teploty min. –150 °C. Frekvenčný rozsah minimálne v rozsahu od 0,01 Hz do 100 Hz, s minimálnou maximálnou silou 15 N. Rozlíšenie sily 0,00001 N, rozlíšenie deformácie ≤ 1 nm.  Environmentálna komora umožní vykonávať merania taktiež v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia - zmena relatívnej vlhkosti v rozsahu 5% - 95%. 1 ks zariadenie s príslušenstvom.