Tribometer

Prístroj umožňuje štúdium a vyhodnocovanie trenia, opotrebenia a niektorých mechanických vlastností tenkých vrstiev, povlakov, kovových materiálov, plastov, skla a keramiky. Tribologické zariadenie je vybavené viacerými druhmi prídavných modulov, ktoré umožňujú uskutočniť merania pri rôznych metódach merania a to: Pin od disc, Ball on disc, Block on ring alebo Sratch test. Tieto merania môžu prebiehať pri rôznych parametroch merania a to: zaťaženie od 0,5 – 1000N, rotačná rýchlosť od 1-5000 ot/min, teplota 22 – 1000°C, merania môžu prebiehať za sucha alebo sa využívajú rôzne druhy mazív. Zariadenie je možné využiť vo všetkých druhoch priemyslu, kde dochádza ku kontaktu dvoch telies a ich vzájomnej interakcií.