Tvrdomer QATM Qness 250 CS evo

Tento typ tvrdomeru sa radí vďaka svojím funkciám, vybavením a kvalite spracovania medzi najlepšie produkty na trhu. Samozrejmosťou je aj veľmi vysoká kvalita výroby a vhodnosť využitia nielen do prevádzok, ale aj do vedecko výskumných laboratórií.

Tvrdomery QATM sú dostupné v niekoľkých typoch a každý z nich má tri varianty meracích rozsahov. Fakulta špeciálnej techniky disponuje typom CS, ktorý je vybavený menším rámom tvrdomeru s posuvnou podperou, stolíkom na skrutkovici. Rozsah testovacej sily sa pohybuje od 1kg do 250kg (9,81 – 2450 N).

Testovacia sila je vyvodená elektronicky a je kontrolovaná presnými dynamometrami. Výhodou tohto prevedenia je výrazne väčší merací rozsah, jednoduchá a rýchla zmena skúšobného zaťaženia a bezúdržbovosť systému.