Vedecká rada

VEDECKÁ RADA

FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA

V TRENČÍNE

 

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Interní členovia

 

1. Predseda            Cibulka Viliam, doc. Ing. CSc. - dekan FŠT

2. Podpredseda     Lipták Peter, doc. Ing. CSc.

3. Tajomník             Majerík Jozef, doc. Ing. PhD.

 

4. Člen         Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

5. Člen         Barényi Igor, doc. Ing. PhD.

6. Člen         Eckert Maroš, Ing. PhD.

7. Člen         Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

8. Člen         Chovanec Alexej, prof. Ing. PhD.

9. Člen         Kianicová Marta, doc. Ing. PhD.

10. Člen       Kopál Ivan, doc. Mgr. PhD.

11. Člen       Kotoul Michal, prof. RNDr. DrSc.

12. Člen       Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.     

13. Člen       Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

 

Externí členovia

14. Člen      Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

15. Člen      Janíček František, prof. Ing. CSc.

16. Člen      Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

17. Člen      Studený Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.

18. Člen      Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

19. Člen      Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

 

Čestní členovia

1. Bielik Vladimír

2. Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

3. Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY FŠT TNUAD V TRENČÍNE

ZÁZNAMY Z ROKOVANÍ

 

2020

2019

2018

2017

2015

2014

 2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Marec - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31