Kariérne poradenstvo pre študentov

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o uchádzača a študenta.

Obsahom poradenstva je pomáhať študentom pri rozhodovaní o výbere študijného programu v súlade so záujmami uchádzača, podpora a rozvoj vedomostí, zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry (schopnosť komunikácie, sebaprezentácie, orientácie sa v informáciách a pod.), poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania, adaptácie v zamestnaní a pod. Cieľom tohto profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov fakulty v odbore.

Kontakt na kariérneho poradcu

doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

Miestnosť: 231

Tel.: 032/7400 241

Email: alena.breznicka@tnuni.sk