Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Správca majetku ŽKV (2158)


Nástup na predmetnú pracovnú pozíciu je možný okamžite.

 

Požiadavky:

·       Technicko-ekonomická evidencia ŽKV

·       Presuny ŽKV v zmysle požiadaviek GVD

·       Zabezpečenie nájmu a prenájmu ŽKV

·       Vypracovanie dlhodobého plánu vyraďovania ŽKV

·       Vedenie evidenčného stavu ŽKV

·       Spolupráca pri vedení účtovného stavu ŽKV

·       Inventarizácia ŽKV

·       Spracovávanie podkladov pre plán rozvoja ŽKV

·       Aktualizácia rozvojovej stratégie ŽKV

·       Práca v národnom registri ŽKV

 

Vzdelanie VŠ 1. alebo 2.supňa resp. ÚSV s min 5 ročnou praxou v obore:

·       Technicko-ekonomické

·       Technické (sú vítaní aj absolventi)

ŠPECIALISTA PRE TRAKČNÚ NAFTU (2200)


s možným nástupom od 1.1.2023.

Požiadavky:

 

·       Spracovanie technicky zdôvodnených noriem merných spotrieb palív podľa pracovísk

·       Správ riadenia a realizácie prevádzky.

·       Spracovanie podkladov pre tvorbu plánu nákladov.

·       Sledovanie dodržiavania noriem a vykonanie analýzy prekročenia merných spotrieb.

·       Kontrola skutočnej spotreby nafty a predkladanie návrhov na racionalizáciu.

·       Spracovanie kalkulácie za nasadzovanie HKV na výlukovú činnosť a mimoriadnosti pre neželezničné organizácie

·       Technicko-ekonomická správa ŽKV

·       Spolupráca pri vedení účtovného stavu ŽKV

·       Inventarizácia ŽKV

Vzdelanie VŠ 1.,2. stupňa (sú vítaní aj absolventi), resp.  ÚSV s praxou 5 rokov :

·       Technicko-ekonomické

·       Technické