ŠTÚDIUM A OAČ

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že Fakulta zdravotníctva TnUAD od pondelka 22.3.2021 otvorila činnosť mobilného odberového miesta (MOM) pre antigénové testovanie zamestnancov TnUAD, osôb žijúcich s nimi...

viac >>

31.03.2021

Rozvrh hodín FŠT na letný semester ak. r. 2020/2021 je zverejnený v AIS-e.

viac >>

09.02.2021

Vážení študenti, vážení kolegovia, vzhľadom na súčasný stav epidémie Covid 19 na Slovensku a opatrenie s tým súvisiace začne na FŠT výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 od 15.2.2021 dištančnou formou. O...

viac >>

05.02.2021

Vážené študentky a študenti, v skúškovom období zimného semestra AR 2020/2021 budú skúšky a klasifikované zápočty prebiehať výlučne online formou. Vyučujúci budú s Vami o konkrétnejších podmienkach tejto formy...

viac >>

16.12.2020

Vážení študenti, vážené študentky, ak chcete prispieť k lepšej budúcnosti študentského života, zapojte sa do vyplnenia dvoch kvízov v rámci inovatívneho projektu, Týka sa personalizovaných, na mieru šitých služieb študentom....

viac >>

26.11.2020

Vážení študenti, vážení zamestnanci, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, udeľuje na pondelok 16. novembra 2020 študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity rektorské voľno.

viac >>

11.11.2020

Ako sa správne zorientovať vo svete knižnice? Študenti 1. roč. FŠT a FPT absolvovali dňa 4.11.2020 on-line prednášky a zistili, aké sú možnosti knižničných a informačných služieb, ako využívať elektronické informačné zdroje ale i...

viac >>

04.11.2020

Ako vzdelávame na diaľku? No predsa ideme na plné obrátky. Strojárov nič nezaskočí a veríme, že všetko bude fungovať ako hodinový strojček!

viac >>

20.10.2020
OZNAMY A PODUJATIA

Vážení študenti Fakulty špeciálnej techniky, dovoľujeme si Vás informovať, že Fakulta zdravotníctva TnUAD od pondelka 22.3.2021 otvorila činnosť mobilného odberového miesta (MOM) pre antigénové testovanie zamestnancov TnUAD,...

viac >>

31.03.2021

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne hľadá pedagógov - odborníkov pre vzdelávanie študijných programov všetkých troch stupňov v odbore strojárstvo. Vítaní sú kolegovia so zameraním na...

viac >>

01.03.2021

V prílohe oznamu je zápisnica o priebehu volieb a výsledku doplňujúcich volieb do AS FŠT za zamestnaneckú časť, ktoré sa konali v dňoch 24.02.2021 až 25.02.2021:

viac >>

25.02.2021

Vážená zamestnanecká akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT...

viac >>

01.02.2021

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes, 26. januára 2021, vymenovala Jozefa Habánika do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostné menovanie sa uskutočnilo za dodržania...

viac >>

26.01.2021

Ak chceš nazrieť na udržateľnú mobilitu, spoločnosť Faurecia Česká republika Ti ponúka miesto stážistu. Neváhaj a kontaktuj milan.dunajcik@faurecia.com.

viac >>

18.01.2021

Neziskový vzdelávací projekt Letná akadémia Discover až do 13.12.2020 naberá lektorov, lektorky a organizačné tímy pre svoje letné turnusy. Discover ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať si, aké to je učiť a predať svoje...

viac >>

10.12.2020

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra 2020 na nasledujúce 4 ročné obdobie už po tretíkrát doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora ...

viac >>

02.12.2020
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica