ŠTÚDIUM A OAČ

Informácie o ponuke vhodnej pre absolventov VŠ - o špeciálnom tréningovom programe Testing Launchpad od R&D Brose Prievidza a o kontaktoch nájdete v nasledovnej ponuke:

viac >>

12.02.2020

Rozvrh hodín FŠT na letný semester ak. r. 2019/2020 je zverejnený v AIS-e.

viac >>

07.02.2020

Firma Adient Slovakia Trenčín ponúka študentom možnosť letných stáží v termíne 29. júna - 7. augusta 2020.Čo firma ponúka a čo záujemcov čaká, nájdete v informačnom letáku: TU: leták v SJ TU: leták v AJ

viac >>

13.12.2019

Spoločnosť Yanfeng Slovaka Automotive Interiors ponúka možnosť pre študentov FŠT získať témy diplomových prác z praxe z automotive prostredia. V prípade záujmu spoločnosť ponúka: - zoznam tém záverečných prác dostupný...

viac >>

29.11.2019

Vážení študenti, projekt AZU (národný rozvojový projekt MŠVVaŠ SR) prichádza s novinkou – portálom pre študentov, ktorý vám prinesie možnosť nájsť si záverečnú prácu, prax, či prácu v odbore. Všetky dostupné informácie na...

viac >>

29.11.2019

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce       V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene...

viac >>

14.11.2019

Študenti fakulty špeciálnej techniky sa dnes zúčastnili prezentácie národného rozvojového projektu AZU Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt aktivita zvyšuje úspech a má za cieľ pomôcť...

viac >>

08.10.2019
OZNAMY A PODUJATIA

Nahliadnite do pozitívnych výsledkov prieskumu: Po stopách našich absolventov https://uplatnenie.sk/?stupen=V%C5%A0&vs=719000000&fakulta=719040000&odbor=2381T21&rok_ukoncenia=2018

viac >>

13.02.2020

Fakulta špeciálnej techniky vyjadruje poďakovanie organizácii TMV SS Praha za zaujímavý a podnetný deň.

viac >>

12.02.2020

Dňa 12. februára 2020 sa uskutoční na Fakulte špeciálnej techniky odborný seminár "Termografie pro vědu a výzkum", na ktorý pozýva spoločnosť "TMV SS"  v spolupráci s nemeckým výrobcom termokamier...

viac >>

06.02.2020

Vážená študentská akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD Akademický senát FŠT TnUAD vyhlasuje voľby: za študentskú...

viac >>

27.01.2020

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnili na Fakulte špeciálnej techniky v riadnom termíne štátne záverečné skúšky v bakalárskom externom štúdiu v študijných programoch Špeciálna strojárska technika a Servis a opravy...

viac >>

24.01.2020

Dňa 26. novembra 2019 sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil spoločný pracovný seminár so spoločnosťami, s ktorými bude univerzita realizovať novo akreditované profesijne orientované...

viac >>

27.11.2019

V dňoch 21.11. až 22.11.2019 sa koná 20. výročná medzinárodná konferencia Transfer. Fakulta špeciálnej techniky privítala v hoteli Elizabeth významných odborníkov z oblasti materiálov a plastov, konštrukcie a inovácie v...

viac >>

21.11.2019

Fakulta špeciálnej techniky otvorila svoje brány v rámci Týždňa vedy a techniky . Zaujímavosťou bolo nepochybne Centrum pre testovanie kvality a diagnostiky materiálov. K téme ozbrojených síl a krízového manažmentu sa venoval...

viac >>

14.11.2019
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Marec - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31