Banner FST
ŠTÚDIUM A OAČ

Spoločnosť Enics Slovakia, s.r.o. v Novej Dubnici ponúka študentom 2. roč. alebo 3. ročníka denného štúdia možnosti praxe. Náplň práce, ktorú by študent vykonával: - časové námery, nahrávanie videí a následná analýza časov...

viac >>

03.12.2017

V tomto roku vyhlasuje minister obrany SR Peter GAJDOŠ už 13. ročník literárnej súťaže na tému: NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤ .... Cieľom tejto súťaže je vyvolať záujem mladých ľudí o témy súvisiace...

viac >>

18.10.2017

Skupina MOL aj tento rok pripravila pre študentov vysokých škôl súťaž Freshhh 2017. Medzinárodná online hra je zameraná na ropný a plynárenský priemysel a je vynikajúcou príležitosťou, ako si študenti medzi sebou môžu...

viac >>

17.10.2017

Rozvrh hodín FŠT na ZS ak. r. 2017/2018 je zverejnený v AIS-e Rozvrh hodín pre predmet TELESNÁ VÝCHOVA na ZS ak. r. 2017/2018

viac >>

22.09.2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri ak. r....

viac >>

07.09.2017

Firma Adient Slovakia, s.r.o. - odštepný závod Trenčín dáva do ponuky témy diplomových prác, ktoré sú vypísané pre ak. rok 2017/2018. Bližší popis záverečných prác nájdete na AZU.sk. Témy nájdete v pdf formáte v priloženom...

viac >>

07.09.2017

Vážení študenti, informácie ohľadom elektronického a fyzického zápisu do nového akademického roku 2017/2018 nájdete v prílohe tohto oznamu. Súbor: Zápis študentov do vyšších ročníkov v ak. roku 2017/2018

viac >>

22.07.2017

Harmonogram štúdia na nový akademický rok 2017/2018 nájdete v záložke Študenti a v záložke Uchádzači v sekcii Harmonogram štúdia

viac >>

11.07.2017
OZNAMY A PODUJATIA

V pondelok 11.12.2017 sa uskutočnila prednáška Ing. Jitky Baďúrovej, PhD. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, ktorá na záver zimného semestra 2017 absolvovala mobilitu z programu CEEPUS. CEEPUS je stredoeurópsky...

viac >>

15.12.2017

V prílohe oznamu je zápisnica o priebehu volieb a výsledku doplňujúcich volieb do AS FŠT, ktoré sa konali v dňoch 11.12.2017 a 12.12.2017. Volebná komisia konštatuje, že voľby sú platné a za člena AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú...

viac >>

12.12.2017

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 23. až 24. novembra 2017 uskutočnil v poradí už 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom TRANSFER 2017 – Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi,...

viac >>

06.12.2017

Vážená akademická obec, podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD Akademický senát FŠT TnUAD vyhlasuje doplňujúce voľby za zamestnaneckú časť : 1 člena...

viac >>

16.11.2017

Dňa 8. novembra 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Fakulty špeciálnej techniky 2017. Účastníkom zo stredných škôl boli prezentované možnosti štúdia v akreditovaných študijných programoch, zahraničných študijných...

viac >>

16.11.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje aj tento rok Týždeň vedy a techniky v dňoch 6. – 12. novembra.           Fakulta...

viac >>

20.10.2017

Pozývame Vás na prednášku s názvom INDUSTRY 4.0 ČAS NAŠTARTOVAŤPrednáška sa sa uskutoční dňa 24.10.2017 o 12:20 v AULE CP105.

viac >>

19.10.2017

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Vás pozýva na Deň otvorených dverí 2017 Dňa 8. novembra 2017 o 9.00 hod. v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčín – Záblatie, Pri parku 19 Program: 1. Prezentácia možností štúdia v...

viac >>

17.10.2017
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30