ŠTÚDIUM A OAČ

Študenti vylaďujú posledné známky, a tak im prajeme sviežu myseľ. Skúšky prebiehajú naďalej v dištančnej forme alebo vo výnimočných prípadoch prezenčnou formou za dodržania prísnych hygienických opatrení.

viac >>

04.06.2020

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje prijímacie konanie na:   doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2020/2021 v študijnom...

viac >>

28.05.2020

Na fakulte už čaká nové študijné oddelenie. Pokiaľ sa študenti opäť vrátia na prednášky a cvičenia, fakulta doladí aj ďalšie prekvapenia.

viac >>

27.05.2020

Vážení študenti, aktualizované pokyny pre študentov Bc. a Ing. štúdia, ktorí sa zúčastnia štátnych skúšok v termínoch od 30.6.-2.7.20 a od 8.-10.7.20 sú zverejnené: Pokyny pre končiacich študentov I. a II. stupňa (Bc. a Ing.) v...

viac >>

25.05.2020

Univerzita nahradila prezenčnú formu vzdelávania: učitelia so študentmi komunikujú online, zdieľajú svoje pracovné plochy, zadávajú úlohy, riešia aktuálne projekty, spoločne finalizujú záverečné práce, skúšajú, ...

viac >>

22.05.2020

Vážení študenti, upozorňujeme tých, ktorí budú pokračovať v štúdiu v 2. a 3. ročníku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v budúcom akademickom roku 2020/2021 a majú záujem...

viac >>

30.04.2020

Využite prístup k elektronickým informačným zdrojom cez vzdialený prístup z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pre využívanie týchto zdrojov je potrebné sa zaregistrovať...

viac >>

02.04.2020

Oznam pre študentov ubytovaných v ŠD Záblatie a zmluvných ubytovacích zariadeniach TnUAD sa nachádza v prílohe:

viac >>

27.03.2020
OZNAMY A PODUJATIA

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s       Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja   vyhlasujú...

viac >>

15.05.2020

Odovzdali sme ochranné štíty našim hasičom. Naša univerzita rozdala ďalšie ochranné štíty, tentokrát hasičom a záchrannému zboru v Trenčíne, ktorý vykonáva počas pandémie odbery pre Úrad verejného zdravotníctva, a je tak v...

viac >>

13.05.2020

Odovzdali sme ochranné štíty lekárom. Ochranné štíty, ktoré vyrobila Fakulta špeciálnej techniky sa dostali do správnych rúk. Ďakujeme, že pomáhate.

viac >>

13.05.2020

Univerzitná knižnica TnUAD bude pre verejnosť opäť otvorená od 11. mája 2020, pondelok až piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod. Jej prevádzka bude z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu COVID-19 otvorená za prísnych...

viac >>

10.05.2020

Incheba, a.s., ako organizátor medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB-2020, v rámci ktorého sa mala konať medzinárodná vedecká konferencia ICMT´-2020, rešpektuje vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze...

viac >>

07.04.2020

Fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu Vzhľadom na opatrenia súvisiace s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí dekan Fakulty...

viac >>

31.03.2020

Aktualizovaný harmonogram štúdia na letný semester AR 2019/2020 pre nekončiace a končiace ročníky FŠT v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia sa nachádza v prílohe:

viac >>

26.03.2020

Trenčianska univerzita prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania, zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie a študentov oslobodí od poplatkov za ubytovanie. Prezenčná forma výučby na Trenčianskej univerzite...

viac >>

26.03.2020
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31