Aktuality

Letná stáž - Au Optronic (Slovakia), s.r.o.

09.05.2016

Téma stáže: Zlepšenie kvality plastových dielov – dekoratívnych dielov po pokovení.

Termín: júl - august 2016

Téma a oblasť pokovovania automotive dielov je veľmi zaujímavá z hľadiska trendu automotive a v súčasnej dobe veľmi žiadaná zákazníkmi.

AU Optronics uvíta šikovných študentov , ktorí by mali odvahu, záujem a chuť pracovať na danej téme, na pohovory počas mesiaca máj.

Predpoklady:

Pohovory v AUO, pritom odprezentovanie oblasti riešenia priamo na pohovore , taktiež aj vo forme line tour vo výrobe , kde budú študenti oboznámení so samotným výrobným procesom plastových dielov, ktoré sú následne pokovované na metalizačnej – pokovovacej linke.Podmienky pre vybraného študenta /študentov: práca na zmluvu na dobu určitú 2 mesiace, výhody a podmienky práce, pracovného času, benefitov tak ako kmeňový zamestnanec.V prípade, že student by bol mimo Trenčína, zabezpečenie ubytovania.

 

Študenti ktorí majú záujem kontaktujte:
Prof. Ing. Alexej Chovanec, CSc.
Prodekan pre rozvoj, stratégiu a spoluprácu s praxou
Fakulta špeciálnej techniky Pri parku 19, 916 06 Trenčín
+421 32 7400 259   Opens window for sending emailalexej.chovanec@tnuni.sk

Alebo priamo:
Ing. Sylvia Barincová  HR Specialist
AU Optronics (Slovakia) s.r.o.
Bratislavská 517, 911 05 Trenčín, Slovakia
Tel.: +421 326578800 Klapka: 2602
Ext. AUO: 8630-2602 Opens window for sending emailsylvia.barincova@auo.com
Návrat na aktuality