Konferencia Transfer 2017

Súťaž o najlepšiu dizertačnú a diplomovú prácu v oblasti kvality

10.05.2017 07:21

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 10. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“. Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

Ø  kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),

Ø  kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),

Ø  kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),

Ø  kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),

Ø  kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).

 

Do súťaže sa zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky (kategória A) a B)) uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video,  printovej alebo v elektronickej forme, v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality práce, produkcie a života. Uvedené príspevky sú výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy za uvedené obdobie na základe stanovených kľúčových slov. V rámci kategórií C), D) a E) sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka t.j. od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

 

Kritériá hodnotenia príspevkov sú opísané v štatúte a pravidlách súťaže, ktoré sú s prihláškou do súťaže uverejnené na webovej stránke úradu:

http://www.unms.sk/?10-rocnik-sutaze-cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblasti-kvality

 

Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia preberú počas slávnostného večera vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2017, ktorý sa bude konať v novembri 2017.

Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojich webových stránkach.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24
25 26 27 28 29
30 31  
Utorok, 24. október 2017