Aktuality

Konferencia TRANSFER 2017

06.12.2017

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 23. až 24. novembra 2017 uskutočnil v poradí už 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom TRANSFER 2017 – Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi, ktorej usporiadateľmi boli Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská strojárska spoločnosť a Slovenská zváračská spoločnosť – členovia ZSVTS. Konferencia sa konala pod záštitou doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – rektora TnUAD, ako aj Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc. – čestného prezidenta zväzu strojárskeho priemyslu SR. Mediálnym partnerom konferencie bol opäť časopis AI Magazine – Automotive Industry.

Konferencia TRANSFER 2017 bola tematicky zameraná na novinky v oblasti strojárskych technológií, kovové a nekovové materiály, rezné nástroje a rezné materiály na obrábanie a PVD/CVD povlaky, konštrukcie a inovácie v strojárstve, špeciálnu techniku a jej údržbu, energetické stroje a zariadenia, obnoviteľné zdroje energie, technickú diagnostiku a kvalitu strojárskej produkcie. Konferencia sa konala v spolupráci s priemyselnými spoločnosťami Enics Slovakia, Konštrukta TireTech, Wittmann Battenfeld, Zväzom strojárskeho priemyslu SR, Výskumným Ústavom Zváračským a mnohými ďalšími. Miesto konania konferencie, ako aj minulý ročník, bolo opäť situované v priestoroch nemenej známeho hotela Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach hlavne v nedávnej minulosti konaných filmových festivalov ART Film. Medzi účastníkmi boli mnohí odborníci z priemyselnej praxe, ďalej vysokoškolskí pedagogickí pracovníci a doktorandi technických študijných odborov so zameraním na strojárstvo.
Návrat na aktuality