Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2018

23.11.2018

V dňoch 22. ÷ 23. novembra 2018 sa uskutočnila v Trenčianskych Tepliciach 19. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2018, ktorú usporiadala Fakulta špeciálnej techniky v spolupráci s Univerzitou obrany v Brne, Slovenskou strojárskou spoločnosťou ZSVTS a Slovenskou zváračskou spoločnosťou ZSVTS. Konferencia sa konala pod záštitou Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc. – čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR a doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – rektora TnUAD v Trenčíne. V rámci slávnostného otvorenia konferencie sa odbornému plénu prihovoril Dr..h.c.Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý predstavil vývoj strojárskeho priemyslu v poslednom období a vyslovil myšlienky a trendy do budúcnosti.

Na konferencii sa zúčastnili odborníci z oblasti strojárstva a materiálových vied, ako aj zástupcovia firiem a spoločností strojárskeho priemyslu a automotivu. Príspevky na tohoročnom ročníku prezentovali najnovšie výsledky v strojárstve a príbuzných vied. Vybrané príspevky z konferencie budú publikované vo vedeckom časopise TnUAD University Review a príspevky odporúčané recenznou komisiou budú zverejnené v indexovanom vedeckom časopise Manufacturing Technology. Organizačný tím veľmi potešila účasť prednášajúcich zo Slovenska i zahraničia. Týmto všetkých pozývame na jubilejný 20. ročník a tešíme sa na pokračovanie Konferencie Transfer, ktorá sa už udomácnila v povedomí odbornej i akademickej sféry.
Návrat na aktuality