Aktuality

Trenčiansky robotický deň

04.04.2019

Dnes Fakulta špeciálnej techniky reprezentuje na TRD 2019. Podujatia sa zúčastňujú pedagógovia FSŤ a talent z radov študentov Fakulty špeciálnej techniky Andrej Michal. Mladý konštruktér predstavil  quadrokoptéru, ktorú navrhol a sám zostavil do funkčného celku. I takéto zručnosti nadobúdajú študenti počas štúdia na našej fakulte.
Návrat na aktuality