Spolupráca s Iževskou univerzitou

15.05.2019 13:23

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už dlhšie významne spolupracuje s Iževskou štátnou technickou univerzitou Michaila Timofjeviča Kalašnikova v Iževsku. V dňoch 23. – 24. apríla 2019 sa  preto prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Peter Lipták a podpredseda akademického senátu Jaroslav Holomek zúčastnili VIII. Medzinárodnej konferencie „Technické univerzity: integrácia s európskymi a svetovými systémami vzdelávania“,  venovanej 100. výročiu od narodenia M. T. Kalašnikova.

Konferencia začala panelovou diskusiou, ktorú otvoril rektor Iževskej štátnej technickej univerzity prof. V. P. Grachov. Za Slovenskú republiku sa panelovej diskusie zúčastnil a aktívne vystúpil doc. Lipták. Nasledovala diskusia k predloženým témam.

V rámci konferencie sa uskutočnilo aj slávnostné zasadanie Vedeckej rady Iževskej štátnej technickej univerzity. Zasadanie sa uskutočnilo v Dome priateľstva národov v Iževsku. Na úvod vystúpil prvý prorektor A. V. Gubert so správou o projekte „Iževská štátna technická univerzita – centrum vzdelávania a sociálnej adaptácie zahraničných študentov v Udmurtskej republike“. Nasledovalo odovzdanie diplomov trom novým doctor honoris causa Iževskej univerzity. Jedným z ocenených bol aj prorektor našej univerzity doc. Ing. Peter Lipták, CSc. Bola ocenená jeho dlhoročná spolupráca s univerzitou, predovšetkým jeho prednášky pre študentov a doktorandov a práca na spoločných projektoch s katedrou „Tepelných motorov a zariadení“ v oblastiach moderných strojárskych technológií, matematického modelovania v strojárstve a automatizácie projektovania. Vysoko ocenený bol aj jeho prínos k vzájomnej výmene študentov a učiteľov v rámci programu „Erazmus+“.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik prorektorovi Liptákovi k získanému čestnému titulu srdečne gratuluje, tiež oceňuje jeho prácu a verí, že uskutočníme ďalšie spoločné projekty s Iževskou univerzitou a budeme rozvíjať vzájomnú spoluprácu aj s inými zahraničnými univerzitami.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31