Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

14.11.2019 13:17

O Z N Á M E N I E

o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

      V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

 

Ing.  Ivana Mikušová

                                              

denná doktorandka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty špeciálnej techniky obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu

 

dňa 11. decembra 2019 od 11,00 hod.

 

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. Z224 (zasadačka FŠT).

 

T é m a  doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv teploty, stupňa deformácie a rýchlosti deformácie na vlastnosti vybranej ocele

 

O p o n e n t i  doktorandskej dizertačnej práce:

 

1.      prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., FPT TnUAD v Púchove,

2.      doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD., AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,

3.      doc. Ing. Zbyňek Studený, Ph.D., FVT UO v Brně.

 

     Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na referáte akademických činností Fakulty špeciálnej techniky, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. Z107.

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30