Štátne skúšky externého Bc. štúdia na FŠT

24.01.2020 14:19

Dňa 23. januára 2020 sa uskutočnili na Fakulte špeciálnej techniky v riadnom termíne štátne záverečné skúšky v bakalárskom externom štúdiu v študijných programoch Špeciálna strojárska technika a Servis a opravy automobilov.

Počas štátnic členmi komisie boli vybraté nasledovné najlepšie práce študentov:

Bc. Jána Blaška v študijnom programe ŠST s témou „Návrh zariadenia na prípravu zmesi flokulantu a vody pre čistenie odpadových vôd“

a Bc. Petra Kočiša v študijnom programe SaOA s témou "Vytvorenie výrobnej bunky a simulačný model ramena zavesenia kolesa".

Touto cestou gratulujeme všetkým novým bakalárom k úspešným obhajobám a želáme im veľa pracovných a osobných úspechov.

Veríme, že po polročnom študijnom oddychu ich ďalšie kroky v štúdiu v novom akademickom roku budú opäť nasmerované na Fakultu špeciálnej techniky a zachovajú si tak priazeň svojej Alma mater. Z nasledujúceho stupňa štúdia, ktoré ich čaká na domovskej fakulte, si nepochybne odnesú prehĺbené vedomosti, skúsenosti a zážitky a budú sa môcť pýšiť titulom inžinier.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31