Rektor vydal opatrenia súvisiace s nerozširovaním možnej nákazy

10.03.2020 09:36

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“)

 

v čase od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane:

 

 

1.    prikazujem prerušiť kontaktnú prezenčnú výučbu na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradiť ju dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Podrobnosti určia dekani fakúlt a vedúci celouniverzitných pracovísk TnUAD,

 

2.    prikazujem zrušiť všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a vysokoškolských učiteľov. Študentom sa odporúča komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky,

 

3.    prikazujem všetkým vedecko-pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom, ak sú zapojení do vyučovania, poskytnúť študentom maximum potrebných informácií a podkladov pre samoštúdium,

 

4.    odporúčam študentom, ubytovaným v ubytovacom zariadení TnUAD, s výnimkou zahraničných študentov, aby v čase prerušenia výučby opustili ubytovacie zariadenie najneskôr 11. 03. 2020 do 15,00 hod. a študentom, ubytovaným v zmluvných zariadeniach, rešpektovať rozhodnutia zmluvného ubytovacieho zariadenia. V prípade výskytu nákazy v ubytovacom zariadení sa ubytovaní študenti musia podrobiť karanténnemu režimu a ubytovacie zariadenie bude uzavreté. S okamžitou platnosťou sú návštevy v ubytovacom zariadení zakázané,

 

5.    odporúčam počas letného semestra akademického roka 2019/2020 zrušiť pozývanie zahraničných študentov a pedagógov z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,

 

6.    prikazujem zabezpečiť služby univerzitnej knižnice a fakultných knižníc pre svojich čitateľov výhradne elektronickou formou,

 

7.    prikazujem prerušiť vyučovanie v rámci UTV až do odvolania,

 

8.    prikazujem prerušiť činnosť detského kútika do odvolania,

 

9.    odporúčam zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch TnUAD do odvolania,

 

10.  odporúčam obmedziť a individuálne zvážiť plánované pracovné cesty na území Slovenska a zakazujem všetky zahraničné pracovné cesty do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu,

11.  prikazujem zamestnancom a študentom, ktorí sa vrátia z oblasti s výskytom koronavírusu, 14-dňové obmedzenie kontaktov s kolegami a študentami - do odvolania,

 

12.  v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi koronavírusovej infekcie prikazujem všetkým zamestnancom a študentom TnUAD bezodkladne vyhľadať odbornú lekársku pomoc a elektronicky informovať o tom svojho zamestnávateľa a študenti študijné oddelenie.

 

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

 

V Trenčíne   09. 03. 2020

 

                                                                               doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

                                                                                             rektor TnUAD


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29