Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

23.07.2020 14:00

O Z N Á M E N I E

o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

     V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

 

Ing.  Ivan Zabunov

                                              

externý doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty špeciálnej techniky obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu

 

dňa 27. augusta 2020 od 9,00 hod.

 

na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. K 104

 

T é m a  doktorandskej dizertačnej práce : Hodnotenie vplyvu automatizovaných deliacich procesov na tvar a vlastnosti zvarových plôch

 

 

O p o n e n t i  doktorandskej dizertačnej práce :

 

1.     prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. – MTF STU v Trnave

2.     Ing. Svätopluk Mečiar, CSc. – Zváračský inštitút, s.r.o., Trnava

3.     doc. Ing. Igor Barényi, PhD. - FŠT TnUAD v Trenčíne

 

     Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na študijnom oddelení Fakulty špeciálnej techniky, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť č. Z115.

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31