Aktuality

Výsledky volieb do AS FŠT - zamestanencká časť

12.10.2020

V prílohe oznamu je zápisnica o priebehu volieb a výsledku volieb do AS FŠT za zamestnaneckú časť, ktoré sa konali v dňoch 6.10.2020 a 8.10.2020:
Návrat na aktuality