Priebeh skúšok v ZS 2020-2021

16.12.2020

Vážené študentky a študenti,

v skúškovom období zimného semestra AR 2020/2021 budú skúšky a klasifikované zápočty prebiehať výlučne online formou.

Vyučujúci budú s Vami o konkrétnejších podmienkach tejto formy overovania znalostí komunikovať prostredníctvom Vašich pridelených študentských mailov (meno.priezvisko@student.tnuni.sk), príp. študijných skupín.
Návrat na aktuality