Aktuality

Vyhlásenie volieb do AS FŠT TnUAD za zamestnaneckú časť

01.02.2021

Vážená zamestnanecká akademická obec,

podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FŠT TnUAD

                                        Akademický senát FŠT

vyhlasuje voľby:

 

za zamestnaneckú časť...................1 člena do AS FŠT TnUAD v Trenčíne.

 

Voľby sa budú konať:

24. februára 2021- 25. februára 2021

 

V Trenčíne dňa 1.02.2021

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

Predseda AS FŠT TnUAD
Návrat na aktuality